Podmínky užívání webových stránek kareafoto.cz

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek www.kareafoto.cz třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“).

Před užitím webových stránek kareafoto.cz je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami. 

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek kareafoto.cz je Hana Libotovská

Jakékoliv šíření obsahu webové stránky kareafoto.cz pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány. Poruší-li takto uživatel webové stránky kareafoto.cz tento zákaz a vlastníkovi tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na webových stránkách kareafoto.cz mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory.  

Obsah webových stránek kareafoto podléhá autorskému zákonu.

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat obsah webové stránky kareafoto.cz.

Souhlasíte s tím, aby Hana Libotovská (dále jen autor) pořídila a použila vytvořené fotografie vaší osoby (dále jen materiál), ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem: 

  1. autor je oprávněn použít fotografie pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace své práce. 
  2. dále je autor oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).

Kontaktujte mě

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte mě pomocí níže uvedených kontaktních informací.
www.kareafoto.cz
e-mail: kareafoto.&gmail.com
tel.: 734 481 782

Kontakt

Telefon: 734 481 782

Email: kareafoto@gmail.com